dimecres, 16 d’abril del 2008

BARRANC DE LA MOLLONERA


Un dels barrancs més recòndits de la serra presenta una vegetació ben conservada, on els pinars de repoblació es veuen esguitats d´espécies autòctones com la carrasca, i en el cas de la foto, d´algun rodal de roures gal.lers, més exigents en humitat. També aprofiten aquestes condicions més favorables els pins pinastres, més vistosos que el pi blanc.